Tam Mətn Məruzələrin Göndərilməsi üçün Son Tarix                                                                15.04.2024 

 

Qəbul Olunmuş Məruzələrin Elanı üçün Son Tarix                                                                      01.05.2024 

 

Konfrans Proqramının Elan Olunması                                                                                           05.05.2024 

 

Konfrans Tarixləri                                                                                                                      23 - 26.05.2024