Tədqiqatçılar aşağıda bu ilki konfransın əsas mövzusuna aid mövzularda tədqiqat işlərini konfransa göndərə bilərlər;
 

Yaşıl maliyyə və yaşıl investisiyalar

Yaşıl texnologiyalar və yaşıl innovasiyalar

Bərpaolunan və alternativ enerji mənbələri

Davamlı inkişaf və yaşıl iqtisadiyyata keçid strategiyaları

Ətraf mühit və təbii sərvətlərin iqtisadiyyatı

İqlim dəyişikliklərinin maliyyələşdirilməsi

Yaşıl iş və yaşıl xidmətlərə keçid

Yaşıl İstehlak və yaşıl marketinq

Logistika və nəqliyyat proseslərində yaşıl strategiyalar

Dayanıqlı və yaşıl turizm

Yaşıl iqtisadi artım və dairəvi iqtisadiyyat

Kənd təsərrüfatında dayanıqlılıq və yaşıl keçid

Süni İntellekt və İnnovasiyalar

Rəqabət və davamlı inkişaf

 

Yuxarıda qeyd olunan mövzularla bağlı konfransa 4 dildə (azərbaycan, ingilis, türk və rus) tədqiqat işləri göndərilə bilər.