Konfransın hər il məruzələr kitabı beynəlxalq ISBN nömrəsi ilə nəşr olunur. Bundan əlavə konfrans məruzələri Pro-Quest, Ulrich’s WEB, Google-Scholar, ICI-Index Copernicus International, DAIJ, OAJI, Global Impact Factor, ResearchBib, SIndex, CiteFactor, Journal Informatics, BASE, PubGet, Index Scholar, Region-Hovedstaden, SOBIAD, AsosIndex, CEEOL, Journal Index, DRJI, Open Aire, WorldCat  və.s kimi nüfuzlu akademik platformalarda indekslənmə imkanı qazanır.